Điện Lực Bình Dương Thông Báo Chủ Đầu Tư Điện Mặt Trời Mái Nhà Hoàn Thiện Hồ Sơ Pháp Lý Liên Quan Đến Thủ Tục Xây Dựng Và PCCC

Điện Lực Bình Dương Thông Báo Chủ Đầu Tư Điện Mặt Trời Mái Nhà Hoàn Thiện Hồ Sơ Pháp Lý Liên Quan Đến Thủ Tục Xây Dựng Và PCCC

Ngày đăng: 15/12/2022 Lượt xem: 741

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã ban hành các văn bản triển khai đến các Điện lực thông báo đến chủ đầu tư các hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) phối hợp cùng cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) bổ sung cho ngành điện tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán điện theo quy định của pháp luật (VB 4034/PCBD-KD ngày 04/8/2022; VB 4084/PCBD-KD ngày 07/8/2022).

Giám đốc PCBD yêu cầu các Điện lực khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ lĩnh vực xây dựng:

1.1 Đối với hệ thống ĐMTMN gắn trên mái công trình nhà ở riêng lẻ hiện hữu:

Không yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà gắn trên mái công trình nhà ở riêng lẻ hiện hữu. Trường hợp chủ đầu tư tự đánh giá công trình xây dựng đảm bảo điều kiện an toàn khi lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời trên mái thì thực hiện cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn công trình.

Thực hiện thông báo nội dung trên đến chủ đầu tư để biết và yêu cầu thuê tổ chức kiểm định hoặc cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn công trình. Nộp bản cam kết (hoặc báo cáo kiểm định) cho Điện lực (Điện lực photo, đối chiếu bản chính và lưu hồ sơ mua bán điện).

VINASOL - Thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà uy tín

(VINASOL - Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà uy tín)

1.2 Đối với hệ thống ĐMTMN gắn trên mái công trình trang trại hiện hữu (trang trại trồng trọt, chăn nuôi):

Do công suất đầu tư quy mô lớn, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà gắn trên mái công trình trang trại hiện hữu yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn kiểm định đánh giá chi tiết hiện trạng công trình (chất lượng, tình trạng sử dụng, khả năng đảm bảo an toàn chịu lực…). Bổ sung báo cáo kiểm định cho Điện lực ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm định.

Điện lực tập hợp, lập danh sách chi tiết thông tin và gửi kèm báo cáo kiểm định đến cơ quan có thẩm quyền để tổ chức đánh giá, xác nhận công trình có thuộc đối tượng miễn hoặc không miễn giấy phép xây dựng theo thẩm quyền phân cấp tại hướng dẫn VB 2949/SXD-KTKT ngày 22/7/2022 (trừ các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng).

1.3 Đối với hệ thống ĐMTMN gắn trên mái công trình công nghiệp (nhà kho, nhà xưởng…), công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nông nghiệp khác hiện hữu:

Yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn kiểm định đánh giá chi tiết hiện trạng công trình (chất lượng, tình trạng sử dụng, khả năng đảm bảo an toàn chịu lực…). Bổ sung báo cáo kiểm định cho Điện lực ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm định (01 bản sao có công chứng).

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ (Giấy phép xây dựng, Báo cáo kiểm định công trình hiện hữu) và văn bản đề nghị (nội dung thể hiện thông tin dự án điện mặt trời mái nhà và công trình xây dựng lắp đặt hệ thống ĐMTMN, điểm điểm lắp đặt, chủ sở hữu…) gửi đến cơ quan có thẩm quyền để tổ chức đánh giá, xác nhận công trình có thuộc đối tượng miễn hoặc không miễn giấy phép xây dựng theo thẩm quyền phân cấp.

>>> GỌI NGAY HOTLINE 08.34.30.03.30 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN NHANH NHẤT

2. Hoàn thiện hồ sơ an toàn PCCC:

Kiểm tra PCCC cho công trình

(Kiểm tra PCCC để đảm bảo an toàn cho công trình - Ảnh minh họa)

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã gửi hồ sơ đăng ký thẩm duyệt (hoặc gửi hồ sơ đăng ký nghiệm thu), yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện và gửi bổ sung biên bản/văn bản chấp thuận nghiệm thu của Cơ quan PCCC cho Điện lực để hoàn thiện hồ sơ mua bán điện theo quy định của pháp luật.

Đối với các hệ thống chưa triển khai lập hồ sơ thẩm duyệt, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp Cơ quan PCCC để triển khai thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định.

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái công trình xây dựng không thuộc Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tại mục 3.3 văn bản 3288/C07-P4 ngày 08/9/2020.

3. Hồ sơ bảo vệ môi trường và đất đai:

Về vấn đề bảo vệ môi trường: thực hiện theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tại Thông báo số 1638/TB-SCT ngày 12/7/2022 của Sở Công Thương nêu rõ các dự án điện mặt trời mái nhà dưới 1MW có diện tích thực hiện dưới 50 héc ta nên không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Sở TN&MT có ý kiến đối với các dự án/hệ thống ĐMTMN lắp đặt trên mái nhà, công trình xây dựng hiện hữu (có sẳn), không phát sinh nhu cầu sử dụng đất đai nên Sở TN&MT không có ý kiến và không yêu cầu phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất (ý kiến của Sở TN&MT tại Thông báo số 1638/TB-SCT ngày 12/7/2022). Ngoài ra, ngày 12/8/2021, Sở TN&MT đã có văn bản 2971/STNMT-CCQLĐĐ hướng dẫn liên quan đến nội dung kiến nghị chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác (không phải xin phép và cũng không phải đăng ký biến động).

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các dự án

(Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các dự án - Ảnh minh họa)

4. Tổ chức thực hiện:

Điện lực ban hành văn bản thông báo đến các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về xây dựng, PCCC để phối hợp thực hiện, sau thời điểm 31/12/2022, Điện lực sẽ tạm dừng thanh toán đối với dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa bổ sung văn bản/biên bản nghiệm thu PCCC và văn bản xác nhận công trình có thuộc đối tượng miễn hoặc không miễn giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cho đến khi chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu (trừ các đối tượng chủ đầu tư ĐMTMN nêu tại mục 1.1). Báo cáo tình hình gửi thông báo đến chủ đầu tư và cập nhật kết quả bổ sung hồ sơ pháp lý khách hàng ĐMTMN trên Google Sheets như trước đây.

Sau thời điểm 31/12/2022, các Điện lực báo cáo chuẩn xác tình hình bổ sung hồ sơ pháp lý nêu trên về P.KD Công ty để báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Công ty quyết định việc tạm dừng thanh toán đối với các chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Theo dõi tình hình giải quyết cấp thẩm duyệt thiết kế PCCC hoặc kết luận thanh kiểm tra công tác PCCC tại các tổ chức, doanh nghiệp có đầu tư lắp đặt ĐMTMN của Cơ quan Cảnh sát PCCC để xử lý hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống vi phạm quy định pháp luật PCCC được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Hợp đồng mua bán điện.

----------

Công ty Điện lực Bình Dương yêu cầu các Điện lực tổ chức thực hiện theo hướng dẫn nêu trên (văn bản này thay thế VB 4084/PCBD-KD ngày 07/8/2022). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Công ty (P.KD) để được hướng dẫn thực hiện.

Để xem toàn bộ Thông báo và Phụ lục cam kết đảm bảo an toàn chất lượng công trình, bấm vào link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1tXhJAzWeSOQejjXMK_7Lhl6Tkfbcojzw/view?usp=sharing

----------

Để nhận tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời và hẹn lịch khảo sát, liên hệ Điện Mặt Trời VINASOL ngay hôm nay để được hỗ trợ tốt nhất.
----------
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASOL
Hotline:
 08 34 30 03 30
Website: www.vinasol-solar.com/
Facebook: Vinasol: ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM
Email: sale.vinasol@gmail.com
Địa chỉ: 55 Đường Số 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp. HCM.

Bình luận

Hotline: 08 34 30 03 30
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASOL
Facebook
Zalo
Hotline
08 34 30 03 30