Dự án

Dự án

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC GIA ĐỊNH - TP HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC GIA ĐỊNH - TP HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM

26/02/2021

-Tổng công suất: 200 kwp -Sản lượng điện/năm: 324.000 kw/h -Doanh thu/năm: 629.532.000 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/năm: 162.000kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI XÃ CƯ JUT - ĐĂK NÔNG - VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI XÃ CƯ JUT - ĐĂK NÔNG - VIỆT NAM

26/02/2021

-Tổng công suất: 3,2 Mwp -Sản lượng điện/năm: 5.184.000 kw/h -Doanh thu/năm: 10.072.512.000 VNĐ -Lượng khí thải CO2 tiết giảm/năm: 2.592.000 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM BÌNH TRỊ ĐÔNG-TP HCM

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM BÌNH TRỊ ĐÔNG-TP HCM

26/02/2021

-Tổng công suất: 115 kwp -Sản lượng điện/ năm: 186.300 kw/h -Doanh thu/ năm: 361.980.900 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/ năm: 93.150 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM BÌNH TÂN-TP HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM BÌNH TÂN-TP HỒ CHÍ MINH

26/02/2021

-Tổng công suất: 220 kwp -Sản lượng điện/ năm: 356.400 kw/h -Doanh thu/ năm: 692.485.200 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/ năm: 178.200 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM THAM LƯƠNG-TP HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRẠM THAM LƯƠNG-TP HỒ CHÍ MINH

26/02/2021

-Tổng công suất: 187 kwp -Sản lượng điện/ năm: 302.940 kw/h -Doanh thu/ năm: 588.612.420 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/ năm: 151.470 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BUÔN MA THUẬT - VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BUÔN MA THUẬT - VIỆT NAM

26/02/2021

-Tổng công suất: 350kwp -Sản lượng điện/ năm: 567.000 kw/h -Doanh thu/ năm: 1.101.608.000 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/ năm: 283.000 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KÊNH NHIÊU LỘC-BÌNH DƯƠNG-VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KÊNH NHIÊU LỘC-BÌNH DƯƠNG-VIỆT NAM

26/02/2021

-Tổng công suất: 350 kwp -Sản lượng điện/ năm: 567.000 kw/h -Doanh thu/ năm: 1.101.608.000 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/ năm: 283.000 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  VĨNH CỬU-ĐỒNG NAI

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VĨNH CỬU-ĐỒNG NAI

26/02/2021

-Tổng công suất: 660 kwp -Sản lượng điện /năm: 1.069.200 Kw/h -Doanh thu /năm: 2.077.455.600 VNĐ -Lượng CO2 tiết giảm/năm: 543.600 kg

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NHÀ MÁY KING JADE - BÌNH DƯƠNG - VIỆT NAM.

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NHÀ MÁY KING JADE - BÌNH DƯƠNG - VIỆT NAM.

26/02/2021

-Tổng công suất: 9Mwp -Sản lượng điện/năm: 14.580.000 kw/h -Doanh thu/năm: 28.328.940.000 VNĐ -Lượng khí thải CO2 tiết giảm/năm: 7.290.000 kg

Hotline: 08 34 30 03 30
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASOL
Facebook
Zalo
Hotline
08 34 30 03 30