Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Quy Hoạch Điện VIII

Thủ Tướng Chính Phủ Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Quy Hoạch Điện VIII

Ngày đăng: 02/04/2024 Lượt xem: 192

Ngày 1.4.2024, Thủ Tướng Chính Phủ đã có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch Điện VIII).

Kế hoạch Quy hoạch Điện VIII với các mục đích được đặt ra bao gồm:

  • Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII). Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch Điện VIII, đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước.
  • Thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.
  • Xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch Điện VIII trong thời kỳ quy hoạch; cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện.
  • Định hướng cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương trong việc phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy hoạch Điện VIII.

Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII).

Để xem chi tiết Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, BẤM VÀO ĐÂY.

Để xem chi tiết Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, BẤM VÀO ĐÂY.

-----

Để chủ động hiệu quả nguồn điện sử dụng cũng như tiết kiệm tối đa chi phí điện sản xuất của doanh nghiệp và gia đình, hãy lắp đặt ngay cho mình hệ thống điện mặt trời. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu đang được Phủ Phủ khuyến khích và hỗ trợ với nhiều cơ chế thúc đẩy. Liên hệ Điện Mặt Trời VINASOL ngay hôm nay để nhận được giải pháp năng lượng tối ưu cũng như nhận được các cơ chế, chính sách ưu đãi.

-------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VINASOL
Hotline:
 08 34 30 03 30
Website: www.vinasol-solar.com/
Facebook: Vinasol: ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM
Email: sale.vinasol@gmail.com
Địa chỉ: 55 Đường Số 9, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Tp. HCM.

Bình luận

Hotline: 08 34 30 03 30
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASOL
Facebook
Zalo
Hotline
08 34 30 03 30