Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26

Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26

Ngày đăng: 28/07/2022 Lượt xem: 542

Thu Tuong Pham Minh Chinh Tai COP26

 

     Quyết định Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu của Thủ Tướng Chính Phủ quyết định mục tiêu chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển carbon thấp, huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ để dịch chuyển mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng nhằm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.


     Để thực hiện được mục tiêu này Thủ Tướng Chính Phủ đã phê duyệt các mục tiêu cụ thể về năng lượng như sau:

  • Đẩy mạnh giảm các hoạt động phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng. Khuyến khích đến năm 2030 sử dụng điện, năng lượng xanh trong giao thông vận tải, giảm 32,6% lượng phát thải khí nhà kính trong năng lượng.
  • Đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối chiếm ít nhất 33% tổng sản lượng điện phát; giảm tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch; tham gia các tổ chức năng lượng quốc tế.
  • Phát triển các dự án năng lượng mới không phát thải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển công nghiệp lưu trữ năng lượng gồm pin tích năng, thủy điện tích năng, trữ nhiệt và lưới điện thông minh, đảm bảo độ ổn định và tích hợp tái tạo trong hệ thống điện với tỷ lệ cao.

Hoi Nghi COP26

     Để thực hiện được những mục tiêu trên thì Thủ Tướng Chính Phủ cũng đã đưa ra các nhiệm vụ về hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Các nguồn năng lượng tái tạo, không phát thải mới, công nghệ lưu trữ năng lượng và công nghệ thu, giữ và sử dụng carbon cũng sẽ được tập trung phát triển.
     Với những điều mà Thủ Tướng Chính Phủ đã phê duyệt ở trên thì tương lai của ngành điện không phát thải nói chung và ngành điện mặt trời nói riêng sẽ được hỗ trợ bởi rất nhiều chính sách và cải cách để thúc đẩy đầu tư vào đó. Việc phát triển nguồn điện mặt trời sớm để sử dụng trong sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân là đón đầu xu hướng phát triển của nguồn năng lượng sạch tại nước ta.
     Để xem chi tiết Quyết định phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, bấm vào đây.

Bình luận

Hotline: 08 34 30 03 30
CÔNG TY CỔ PHẦN VINASOL
Facebook
Zalo
Hotline
08 34 30 03 30